Logo Bryggerhuset på Frøtvedt

OM GÅRDEN

Frøtvedts gårds historie

Gårdens historie går flere hundre år tilbake. Familien Transet kjøpte den rundt 1950. Kristi og Hans Petter overtok den fra hans foreldre i 1992, og med på kjøpet fulgte melkekuer, jord til gras og korndyrking, samt skog. Melkekuproduksjon ble avsluttet i 2022.

I 2018 stod nytt, stort fjøs til ammeku ferdig. Med stort og smått teller flokken i dag ca 180 storfe.

I år 2000 bestemte vi oss for å starte planlegging av et bakstehus med kafè slik at også Kristi kunne få sin arbeidsplass hjemme på gården. Bygginga var basert på stor egeninnsats og prosessen tok noe tid. Bryggerhuset på Frøtvedt ble ferdigstilt i 2004, med oppstart samme år. Fra da har vi jobbet heltid på gården begge to.

Litt om gårdsdrifta på Frøtvedt

På gården bor vi to i dag, altså Kristi og Hans Petter. Barna, Ola Petter og Maren har flyttet ut! Dette er et heltidsdrevet gårdsbruk med ammeku, korn, gras og skogproduksjon. Størrelsen er helt på det jamne med bruk på Hurumhalvøya, ca 120 da dyrket mark og 1000 da skog. 

Hans Petter leier i tillegg noe jord slik at han produserer korn på ca 400 da.


Vinteren 2018 stod nytt fjøs for ammeku ferdig. 1200 kvadrat og plass til ca 150 storfe. Det er bygget i treverk og elementlaft.

I 2. etg er det visningsrom for gjester som har lyst til å se på kuene. Man kan også se ned på den kjekke gjødselroboten som tusler rundt og rydder samt den rullerende kosten som klør dyra på ryggen.


Ammeku er en storfetype som brukes til oppforing for å få kjøtt. Fantastisk sådan, med intramuskulært fett slik at det blir mørt og saftig. Kua får kalv om våren og den går sammen med mor gjennom sommeren og drikker melk fra henne. Da rusler også storoksen sammen med kuene og han jobber med kalvelaging slik at det blir avkom også neste vår!

Mange syntes han er fascinerende stor og han veier nok 1100 - 1200 kg på beina. Dyra som slaktes er i underkant av 1,5 år og slaktevekt er i underkant av 400 kg. Hvert år fødes det ca 40 kalver på Frøtvedt. Rasen heter Charolaise.

Hans Petter og Kristi H. Transet med avlsoksen på Frøtvedt Gård, Åros i Asker.

Kumat/grassballeproduksjon er en betydelig jobb gjennom sommeren og høsten. Det foregår i 3 omganger eller ”slåtter” som vi bønder sier. Kuene våre spiser ca 600 tonn, som er ca 1000 ”traktoregg” i løpet av et år. Dette i tillegg til at de går ute gjennom sommeren og spiser av det saftige grønne grasset på rot.


På vinteren driver bonden i skogen. Her hogges tømmer for salg samt virke til ved. Vi selger ved i storsekker og bakerovnen i Bryggerhuset skal også ha granved til fyringa for brødsteiking. Kapping og klyving foregår på våren. På senhøsten er det skogpleie og utmarksarbeid som gjøres ( tynning, rydding samt veivedlikehold).

Fjøs til ammekuer på Frøtvedt Gård.
Frøtvedt Gårds ammekuer av rasen Charolis.
Kristi Haug Transet med elghunden på Frøtvedt Gård, Åros i Asker.